O mnie

Od 1993 r. jestem członkiem Krakowskiego Klubu Taternictwa Jaskiniowego.

Na tej stronie chciałem zaprezentować owoc mojej działalności fotograficznej w jaskiniach, prowadzonej przez ostatnie lata. Na moich zdjęciach zobaczycie mało nacieków (choć i te się znajdą), form które w pierwszej kolejności przyciągają uwagę fotografów jaskiniowych. Staram się raczej pokazać monumentalną surowość trudniej dostępnych, pionowych jaskiń oraz trud grotołaza. Zdjęcia zacząłem robić jako speleolog o wieloletnim doświadczeniu eksploracyjnym i zerowym fotograficznym, kierując się intuicją, zapałem i wskazówkami kolegów, doświadczonych fotografów jaskiniowych. Fotografia jaskiniowa jest to działalność, podobnie jak cała speleologia, wymagająca czasami niemal heroizmu od fotografa i modeli, ale wrażeń oraz emocji które dostarcza każde wejście do jaskini, nie da się porównać z niczym. Te zdjęcia są moją własną próbą pokazania tych emocji i uzasadnienia wysiłku, który podejmujemy.

Historia na tym się nie kończy. Mam nadzieję, że zdjęć będzie systematycznie przybywać.

Jan Kućmierz